Östermalmsfängelset i Stockholm
Öppnat 1898, stängt 1924Bild 1


Bild 2


Länsfängelset, eller straffängelset som det också kallades, ritades av Fångvårdsstyrelsens arkitekt Gustaf Lindgren och var en av två anstalter i landet som arkitektoniskt helt avvek från "gängse" byggnadsstil. (Den andra var rannsakningsfängelset vid Myntgatan i Stockholm, byggt 1846.)

Anstalten hade 115 celler och var från början företrädesvis avsedd för kvinnor.

Kuriosa: den sedermera legendariske Långholmschefen Gunnar Rudstedt föddes på Östermalmsfängelset 1904. Hans far var vaktkonstapel därstädes och därmed kollega till min farfar, Frans Johansson.

Anledningen till att anstalten lades ner efter endast 26 år anses ha varit en tilltagande, besvärande insyn från intilliggande bebyggelse. Byggnaden användes senare som arkiv och revs först 1968.Vaktkonstapeln Frans Johanssons sida

Home


Produced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition January 7, 1998
Updated March 25, 2018