Clas Livijn     En vitter generaldirektör

Att några av kriminalvårdens hittills 21 verkschefer (se hela listan här!) visat särskild talang som skribenter är välkänt, åtminstone "inom verket". Såväl Sigfrid Wieselgrens som Torsten Erikssons böcker om fångvårdens historia och utveckling torde fortfarande vara självklar litteratur för den som vill studera ämnet.

Det är kanske inte fullt lika bekant att verket en gång i tiden leddes av en renommerad och omdiskuterad författare, tillika en energisk, humoristisk och satirisk kultur- och samhällsdebattör? Clas Livijn, generaldirektör under åren 1835 - 1844 (den tredje i ordningen), har också en särpräglad plats i den svenska litteraturhistorien.

"Törhända har uti ingen samtida man århundradets
lynne avspeglat sig så i en brännpunkt som hos honom!"
Adolf Iwar Arwidsson

Han har av historikerna kallats en av den svenska romanens grundläggare, men också betecknats som en Janus: å ena sidan ett av 1800-talets största författarlöften, å andra sidan en av dess största besvikelser. Som egensinnig och komplex konstnär är han även i våra dagar föremål för forskning och analys. En av hans böcker publicerades för första gången så sent som 1993! Och 2017 kom en doktorsavhandling om hans författarskap: Fantasiens morgonrodnad av Ljubica Miočević vid Stockholms universitet!

Livijns devis var Frangi non flecti (Brytas icke böjas) – och det levde han förvisso upp till. Han beskrivs med rätta som fragmentarisk.
Under sina 63 levnadsår publicerade Livijn tre romaner (varav två inte var fullbordade), ett par noveller och ett antal dikter i olika tidskrifter och trycksaker. Inte mycket kan tyckas, framför allt inte i perspektiv av att mängden manuskript och skisser till skönlitterära verk som idag förvaras i Kungl. Bibliotekets handskriftsavdelning omfattar 14 digra akter. Där finns utkast och nästan färdiga romaner, texter till operor, skådespel m.m. Det var så mycket som aldrig blev färdigt, kanske p.g.a. tidsbrist, men kanske ännu mera beroende på en oerhört stark självkritik, och ett närmast neurotiskt behov av att hela tiden göra ändringar och förbättringar. I samlingen finns också mängder av brev, polemiska tidskriftsartiklar och inte minst utkast till tjänsteskrivelser från hans karriär. Ju mera man tar del av, desto mera får man en bild av en rastlös och extremt produktiv man som rentav hade svårt att hantera alla sina idéer och åsikter. Hans oroliga själ var i ständig verksamhet och han pendlade mellan djärva fantasier och stora förhoppningar, och däremellan en stor nedslagenhet. Idag hade han kanske diagnosticerats som bipolär eller mano-depressiv? I vart fall hade han kanske haft en bokstavsdiagnos…

Livijn var jurist och krigsrättsdomare, han deltog i Sveriges sista krig, var politisk debattör, gjorde sig osams med Svenska Akademien och skaffade sig säkert åtskilliga fiender inom aristokratin och byråkratin, som han hela livet hade rätt låga tankar om. Han var en liberal revolutionär, och som ung ville han att hans böcker skulle "ljuda som ett pistolskott från tinning till tinning i den svenska byråkratiens huvud"… Han anade väl knappast då att han själv skulle sluta som en av dessa byråkrater…

Han var sexbarnsfar, hade dålig syn, drogs redan från ungdomsåren med en hjärtåkomma, och höll på att dö i en av de stora koleraepidemierna på 1830-talet. Men alltså - ett författargeni, eller kanske ett brustet geni? Ja, Clas Livijn har också kallats den största självmördaren i den svenska litteraturen.

Här är några sidor om hans mångsidiga och säregna liv och verk.

  Vitterhetens vän (1781-1804)
Krigaren (1805-1815)
Nyromantikern (1816-1825)
Polemikern (1826-1834)
Generaldirektören (1835-1844)
Eftermäle
Curriculum vitæ
BibliografiKällor

Clas Livijn - ett nyromantiskt diktarefragment - Johan Mortensen, 1913
Samlade skrifter af Clas Johan Livijn - utgifne af Adolf Iwar Arwidsson, 1850-52
Illustrerad Svensk Litteraturhistoria - Karl Warburg, 1897
Den fragmentariske Clas Livijn - Kjell Espmark, Svenska Akademien 1997
Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar - Sigfrid Wieselgren, 1895
Kriminalvård - idéer och experiment - Torsten Eriksson, 1967
Litteraturhistoriska och textkritiska kommentarer till Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet - Stephan Michael Schröder, 1993
<Tillbaka                                             Nästa>


Produced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition January 13, 2002
Updated March 2, 2020