Clas Livijn     Promemoria angående Sveriges försvarslöshets-system

Den 1 april 1844 överlämnade generaldirektören Clas Livijn sin Promemoria angående Sveriges försvarslöshets-system till Justitie-statsministern Lars Herman Gyllenhaal. Det blev hans sista stora insats i fångvårdsverksamheten och i livet, hans testamente till fångvården om man så vill.

Här kan du läsa hela promemorian. Filen är i PDF-format och omfattar 33 A4-sidor. Bilagorna (6 A4-sidor i faksimil) ingår inte. De kan rekvireras separat.

Läs Promemorian

Rekvirera bilagorna !
Produced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition April 24, 2015