Boken om Svasse Bergqvist


Svasse Bergqvist – i Myggans Nöjeslexikon beskrivs han ganska kortfattat så här:

Bergqvist, Svasse, 1887-1959, svensk revyförfattare, egentligen fångvårdstjänsteman och jurist. Från 1910-talets slut skrev han revyer på Mosebacke, (Brissons blå blondiner, 1918), och senare bl.a. på Vasateatern. Han skrev bl.a. Den dagliga lilla dosisen som gör’et (1924), Stockholm är Stockholm (1930).

Revyförfattare och dessutom jurist och tjänsteman inom fångvården - en minst sagt udda kombination. Hur hänger det ihop? Vem var han? Hur var han? Vad var det han gjorde? Här är några noteringar om Svasses liv och verk, för att komma hans historia lite närmare, och inte minst för att hedra hans minne.

Föredragande är Gunnar Warren, f.d. tjänsteman inom kriminalvården, senast stabschef i den sydligaste regionen.

Tryckt hos FörlagsTryckeriet Vitterleken i november 2017.

Boken har 56 sidor, är häftlimmad, och kostar 100 kr (+frakt 36 kr).

Till boken kan om så önskas fogas en CD-skiva med ett urval grammofoninspelningar med Svasses sång- och taltexter.
Då tillkommer 20 kr.
(Skivan separat kostar 30 kr inkl. frakt.)
Utgivningen av boken är helt privatfinansierad och den säljs utan vinstintresse. Styckepriset är ett självkostnadspris som beräknats utifrån förhoppningen att hela upplagan säljs.


First edition November 15, 2017