Stina Warren
   1914 - 2002

Hildur Kristina Linderoth föddes i skuggan av det nya Stora Kriget den 3 oktober 1914 och växte upp i Karlshamn, Blekinge. Hon flyttade tidigt till Stockholm för att lära till och arbeta som modist. Hon var elev hos en Nanny Johansson, som var moster till Stig Warren - ung måleriarbetare med författarambitioner. Sålunda träffade Stina sin blivande man på hans 20-årsdag 1932. De gifte sig på hennes 19-årsdag 1933 och fick sitt första barn 1935. Stigs första bok kom ut 1937.

Familjen kom att bo på många olika adresser i Stockholm, bl.a. på Söder, i Hässelby och Södertörns villastad. En fast punkt för Stina var under flera år den egna hattaffären Ateljé Grewi på Grevgatan, som hon innehade fram till mitten av 1940-talet.

Efter några år som hemmafru och en ryggoperation 1954 började hon arbeta som hemsamarit inom åldringsvården. Detta fortsatte hon med även efter 1959, då familjen flyttade till Ovansjö i Gästrikland. I mitten av 1960-talet var hon fackligt aktiv och under en period styrelseledamot och sektionsordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet, avdelning 35A.

Under 1970-talet bodde makarna bl.a. i Nyköping. Här kulminerade Stigs författarskap, och kanske inspirerad därav började också Stina att publicera sig. Hon medverkade med lyriska bidrag i bl.a. Södermanlands Nyheter och Byggnadsarbetaren:


SYRENER

Det var den milda vintern
som varslade om vår.
jag kände den mot kinden
som en smekning.
Mitt frusna vintersinne -
vem är jag där jag går? -
Det droppar som av is i sol
där inne.

Mitt öga såg på träden
och såg att alla knoppar
snart skulle sprängas av sin lust
att vecklas ut till blad.
Och jag var plötsligt nästan glad
och nästan som ett barn en stund
och kände i mitt minne
den ljuvligaste doft jag vet
syrenens

                          Ur Byggnadsarbetaren nr 1/1975

I Nyköping 1975 fick Stina en första hjärnblödning, som inledde en mångårig sjukdomstid. Med hjälp av sin man, medicinering och ett stort mått blekingsk envishet och livskraft kämpade hon sig igenom både hjärnblödningar och senare upprepade hjärtinfarkter. 1978 flyttade de till Malmö, som blev den slutliga mantalsorten. Ohälsan förstärktes efterhand med försämrad syn och hörsel och det blev några ganska stillsamma år som väntade. Överlevnadsstrategin var vistelse på den anskaffade kolonin på somrarna och talböckerna under vintrarna.


OKTOBER

Varje årstid blev till höst
för mig,
med mulna dagar
och regn på mina kinder.
Eller var det tårar?
Minns jag någon vår?
Visst minns jag vårar.
Minns jag någon sommar?
Visst minns jag somrar.
Och vintrar minns jag ju.
Snö.
Men i mitt hjärta
minns jag blott oktober.

                       Ur Södermanlands Nyheter 6 februari 1976Stina blev änka 1994 och avled själv stilla, i sitt åttioåttonde år, den 5 februari 2002.
HomeProduced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition February 10, 2002
Updated January 30, 2013