Fångvårdshistoriska axplock


 Om KBS - Kriminalvårdens Boksamlare

 Böckernas värld och fångarnas - en uppsats av Gunnar Lindberg och Ingemar Lundkvist (ur Biblioteksbladet 1969:4)

En vitter generaldirektör - Clas Livijn (1781 - 1844)

Promemoria angående Sveriges försvarslöshets-system - Clas Livijn 1844

Fångvårdsinrättningar i Malmö förr och nu

Fängelsechefen Hans Canons tragiska död på Malmöhus 1837

Om konsten att skriva myndighetsanvisningar
samt ett exempel därpå i form av en beskrivning av hur den svenska giljotinen skulle skötas (1906)

Några bilder av det mindre kända Östermalmsfängelset i Stockholm

Historien om den dödsdömde amerikanske fången och författaren Caryl Chessman

Om boken "Minnesbilder av Clas Amilon"

 Boken om Svasse Bergqvist

Kriminalvårdslänkar


Kriminalvårdens info-sida

Fängelsemuseet i Gävle

Produced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition January 7, 1998
Updated March 11, 2019