En återblick på
Föreningen Kriminalvårdens Boksamlare 1972 - 1994

Läs om föreningens historia här

Öppna/ladda ner registerfilen här (högerklicka och välj "spara mål som"; Excel-filen heter kbsreg.xls)Här kan du också ta del av uppsatsen Böckernas värld och fångarnas
som Gunnar Lindberg och Ingemar Lundkvist skrev
och som publicerades i Biblioteksbladet 1969:4.
(PDF-format, 12 sidor)Förfrågningar !


Produced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition April 25, 2018
Updated March 11, 2019