The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Andra föreläsningen:
Utredning om utredningsfasenAtt ta fram svar på frågorna vad, när, hur och möjligen hur ofta kräver sin kompetens. Omorganisationens resultat står och faller härmed.

En bra, men oftast bortglömd, början på utredningen är att göra en omvärldsanalys. Det finns mycket man kan lära. Man måste inte göra fel. Någon har påpekat att man måste lära sig av andras misstag eftersom man själv inte hinner begå alla. Mycket elände hade kunnat besparas organisationerna om denna självklarhet hade beaktats i större utsträckning. På samma sätt bör man naturligtvis även begrunda sina egna, tidigare misstag. Det finns alltid någon som minns dem.

Normalt kan man välja bland följande alternativ för utredningsfasens genomförande:

  1. att tillsätta en arbetsgrupp
  2. att anlita extern konsult
  3. att göra det själv
Alternativen har fördelar och nackdelar enligt följande schema:

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Arbetsgrupp

Uppfattas som demokratiskt

Går långsamt
Tillvaratar gärna för många särintressen

Konsult

Ser med friska ögon
Uppfattas som objektivt
Är dyrt
Saknar i allmänhet kulturkompetens

Själv

Går snabbt
Uppfattas som beslutspotent
Kräver ingående kunskap om det faktiska arbetet
Ansvarsfrågan (vid alternativ 1 och 2 har man någon annan att skylla på)


Generellt sett kan man säga att det alltid lönar sig att anlita konsult. Antingen bara för konsulten, men ibland också för uppdragsgivaren, förutsatt att konsulten har tillräcklig kompetens och erfarenhet och lyckas uppfatta situationen och problemen.

Oavsett om man använder sig av intern eller extern kompetens är det viktigt att bestämma på vilken nivå utredningen ska bedrivas och vilken omfattning den ska tillåtas ha. Ju konkretare frågeställningar desto bättre svar. Icke minst angeläget är det att avgränsa uppdraget tidsmässigt. Det gäller att se upp! Enligt den s k Trivialiteternas Lag (Parkinson) föreligger alltid risk för att den tid och det intresse som ägnas en fråga står i omvänd proportion till dess angelägenhetsgrad och/eller ekonomiska konsekvenser. Ju oviktigare en fråga är, desto mera uppmärksamhet tenderar den m a o att få.

Man bör också vara medveten om att utredningsfasens längd har en pedagogisk aspekt. Går det för fort uppfattas resultatet - hur bra det än kan vara! - gärna som slarvigt och oövertänkt, medan det - å andra sidan - riskerar att tolkas som ineffektivt och okunnigt om man håller på för länge. Vi måste alltså söka den optimala nivån för utredningsuppdraget samt för den tid och kompetens som vi lägger ner härpå.

När utredningen är fullbordad återstår den känsliga uppgiften att sälja idéerna till dem som berörs/drabbas därav.
Föregående

Innehållsförteckning

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013