The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Tio föreläsningar om konsten att göra om

Innehållsförteckning  1 Filosofiskt förarbete
  2 Utredning om utredningsfasen
  3 Consensus med idiotsäkrad metodik
  4 Kvalitetssäkrat genomförande
  5 Ytterligare om förverkligandet
  6 Omnipotensproblem
  7 Utvärderingsfasens fallgropar
  8 Tal och otal
  9 Omorganisatörens ABC
10 Om iterationens välsignelse


Home

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013