The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Nionde föreläsningen:
Omorganisatörens ABC
Ad hoc

Latin för hugskott.

Bemötandekompetens

Medfödd eller förvärvad talang att "tala med bönder på bönders sätt och med lärde män på latin".

Cirka

Relativt begrepp som är användbart när man inte vill ange exakta mått för t ex nedskärningar och ekonomiska konsekvenser.

Dialog

Formaliserad samtalsmodell, främst i en vertikal relation.

Enkät

Metod att få folk att känna sig tillfrågade och utvalda, samt att få dem att svara det man vill att de ska svara på särskilt formulerade frågor.

Förstånd

Tillstånd som i vissa situationer kan förloras. (Jfr Omdöme.)

Geni

Person som, till skillnad från många andra, har begränsad utvecklingspotential (eftersom "skillnaden mellan geni och dumhet är att geniet har sina begränsningar").

Horisont

Synrand, perspektiv. Måste i utredningar ofta sättas lågt för att inte hämma arbetet.

Iteration

Upprepning, återfall.

Jeremiad

Benämning på uttalanden från kritisk personal.

Kompetens

Subjektivt och mycket flexibelt mått på duglighet, kunnande, ambition och anpassningsförmåga. Motsats: inkompetens.

Logik

Underlättande inslag i organisationsutredningen, dock underordnat ledningens argumentationsförmåga och liknande hänsyn.

Machiavellism

Efter Nicolò Machiavelli (1469-1527): läran att en furste kan och bör använda alla medel - även svek, list och våld - utan hänsyn till för andra enskilda individer gällande moraliska normer.

Nätverk

Modern mötesverksamhet för likasinnade. Ibland forum för stärkande, inbördes beundran.

Omdöme

Något man måste inneha för att kunna tappa det. (Jfr Förstånd.)

Potemkinkuliss

Välkänd beteckning på ytbehandling inför besök av överheter, resursallokerare eller avundsjuka kolleger.

Quo vadis

Vanlig fråga till omorganisatör: "Vart är du på väg?". (OBS: välj inte samma svar som den som först fick frågan, för han svarade att han skulle gå till Rom för att på nytt korsfästas!)

Rotation

Allt roterar: livet, jobbet, verksamheten. Rotation är enligt Nicolaus Kopernikus (1473-1543) ett naturligt tillstånd för världsalltet.

Skräddarsy

Att anpassa något efter rådande förhållanden. (Jfr den sedelärande berättelsen om Mäster Skräddare.)

Tulipanaros

Lättare att säga än att göra.

Utmaning

Uppfordrande benämning på problem, motstånd, hinder eller omöjlighet.

Visionär

Tänkare som föder utveckling (åtminstone sin egen) och formulerar idéer som ofta har lättare att lyfta än att landa.

Wc

Plats för tänkare.

Xerxes

Radikal problemlösare och kung i antikens Persien som vi kan lära oss av i organisationssammanhang. På hemväg efter ett krig mot Grekland fann han sin farkost överlastad och på väg att kapsejsa. Xerxes anmodade då då sin militära eskort att visa i vad mån de brydde sig om sin konung. Genast bugade sig perserna och hoppade i havet, varefter båten lättad kunde segla tryggt i hamn.

Yttrandefrihet

Grundlagsskyddad rättighet att delta i dialoger (se ovan).

Zoom

Steglös förändring.

Å

Ett flytande begrepp, användbart i utredningar. Ex "å ena sidan, å andra sidan".

Ändamål

Slutligt mål, gärna lite upphöjt och förnämt, som tillåter en att använda vilka burdusa metoder som helst för att uppnå det. (Jfr "helgar medlen".)

Översyn

Milt uttryck för akut, ingripande kontroll- och förändringsinsats när man vet att det mesta är fel i organisationen men inte vill erkänna det. (Jfr tyskans "von oben".)


Föregående

Innehållsförteckning

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013