The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Tionde föreläsningen:
Om iterationens välsignelseSå fortgår jakten på den fulländade organisationen, som kanske - i likhet med andra av tillvarons ideal - inte ens finns? Konsten att omorganisera blir därmed en existentiell fråga. Måste det vara så som Petronius skriver (föreläsning 1) att omorganisation alltid leder till kaos, ineffektivitet och demoralisering? Kan vi inte bättre? Har vi nått den mänskliga förmågans yttersta gräns? Är problemet rentav genetiskt betingat? Hur förhåller det sig till Arvssynden? Betyder det att vi bör sluta att omorganisera överhuvudtaget?

Nej, självfallet inte. Tvärtom, så snart vi sett att det inte blev som vi trodde, gör vi en ny insats. Vi måste lära oss att leva med processens avigsidor och framför allt se till de vitala fördelar som åtgärderna medför, inte minst sysselsättningskapande. Tänk på alla chefer, konsulter, arbetsgrupper, fackliga förhandlingar, informationsträffar, kafferaster m m, som konsumeras i omorganisationsarbetets intresse. Vad skulle hända om alla berörda individer istället ägnade sig åt produktivt arbete?! Uppgifterna skulle inte räcka till och vi skulle tvingas göra än mer dramatiska omorganisationer!Parkinsons lag om tomrummet (Lagarnas Lag), slår fast att "all verksamhet expanderar för att fylla det vacuum som blir följden av mänsklig enfald och brist på fantasi". Vi begrundar detta. Det blir alltmer uppenbart att s k loopar (föreläsning 1) i själva verket är nödvändiga för att något överhuvud taget alls ska fungera. Därför spottar vi i nävarna och fortsätter med nästa omorganisation, och nästa, och nästa...

Vi tar om det från början: "Ingenting är så bra, att det inte kan göras bättre."
Föregående

InnehållsförteckningProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013