The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Sjätte föreläsningen:
OmnipotensproblemGud skapade världen på sex dagar. Du är inte Gud, även om du är verkställande direktör (VD) eller generaldirektör (GD). Det finns de som hävdar att det bara är en bokstav som skiljer en GD från GUD, men det är inte riktigt sant! Det är mycket mer som skiljer! Detta är ett skäl att inte ha alltför bråttom i utvecklingsarbetet. Du kan ändå aldrig skapa ett gott resultat lika fort.

Det underlättar allt ledningsarbete, inte minst före, i och under organisationsfaser, om man ser sig själv i ett mänskligt perspektiv, hittar en rimlig nivå för sitt självförtroende. Kanske någonstans mitt emellan allsmäktigheten och Jantelagen?

Det är, mitt i härligheten, ofta ganska ensamt och otacksamt att vara ledare. Konkurrensen är stor och grupptrycket litet. En vida använd metod för att hantera detta problem är att skaffa sig ett mantra, som man kan ha som följeslagare i livets olika skeden.

Här är några exempel på vanliga mantran som kan förstärka manna- respektive kvinnokraften:

  • Den Gud giver ett ämbete giver Han också förstånd att sköta det.
  • Du ska inga andra hava jämte mig.
  • Motgångar är inte problem, de är utmaningar.
  • Hinder är till för att övervinnas.
  • Se inte hindren, se möjligheterna.
  • Ingenting är omöjligt, det tar bara längre tid.
  • Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv.
  • Om livet ger dig en citron, gör lemonad av den.
Ett annat sätt att bearbeta problemet med för stor eller för liten självbild är att göra studieresor. Helst till främmande länder, men i vart fall till något exotiskt i närområdet. Det finns alltid något man kan studera, eller åtminstone hävda att man behöver titta på. Det finns nästan alltid något som någon har gjort sämre än det som fläckar din bild. Konsten är bara att hitta det!

           
Föregående

Innehållsförteckning

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013