The Noble Art of Reorganization® Snabbkurs för omorganisatörer
Sjunde föreläsningen:
Utvärderingsfasens fallgroparVad man än företar sig i livet är det klokt att då och då stanna upp ett ögonblick, se bakåt och fundera över vad man har gjort, hur man har gjort det (och ibland varför). Vad har man åstadkommit? Blev det bra eller dåligt? Kunde det ha gjorts bättre?

Detsamma gäller förstås i hög grad i ett omorganisationsskede. Vi kallar det då utvärdering. Vilken omfattning och nivå man väljer för sin analys beror naturligtvis på vilken grad av sanning och verklighetsbeskrivning man önskar uppnå. Är omorganisationen seriös och välstrukturerad vill vi ha en liknande kvalitet på utvärderingen. Ligger omorganisationen på en s a s lägre nivå kan det vara nödvändigt att också anpassa kraven på utvärderingen för att inte bristerna ska framstå alltför nakna (jfr vad som tidigare sagts om kejsarens kläder).

I det senare fallet kan det vara en klar fördel att genomföra utvärderingen så tidigt att alla konsekvenser av omorganisationen ännu inte hunnit visa sig. Utvärderingens resultat kan då enklare förstärka vår anförda bild av hur bra och nödvändig omstruktureringen var. För att vara på den riktigt säkra sidan bör man i vissa situationer genomföra utvärderingen redan innan omorganisationen är slutförd.

Metodiken för utvärdering måste anpassas efter nämnda ambitionsnivå. Ett sätt är att styra in en konsult även för detta uppdrag. Det förstärker intrycket av objektivitet och ökar trovärdigheten, såväl för utvärderingen som för själva omorganisationen.

I andra fall kan man tillgripa personalenkäter eller nöja sig med att för den intressanta perioden läsa av utfallet i den ekonomiska redovisningen och/eller personalstatistiken.Varje uppnått svar på utvärderingens frågor måste noggrant prövas innan det offentliggörs. Är man mån om sin omorganisation får inga missförstånd eller -tolkningar uppstå, framför allt inte hos dem som varit skeptiska eller negativa till hela historien. Vi ska inte ge "vad-var-det-vi-sa"-klicken vatten på sin kvarn!

I riktigt kritiska lägen får man frisera eller kamouflera utfallet, t ex i en oöverskådlig mångfald av siffror och information. Det finns konsulter eller experter även för detta arbete. Vet man med sig att insatsen har varit mindre lyckad bör dessa kallas in redan från början för att hjälpa till med att formulera utvärderingsfrågorna!

Man kan naturligtvis också handla efter prof. Brunssons råd: "Skulle man analysera alla möjliga strategier och göra en massa utvärderingar skulle man inte få mycket gjort!"

Föregående

Innehållsförteckning

Nästa sidaProduced for TNAOR® by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Copyright © Wwebmaster
Comments? Further information? Please send !
First edition December 15, 1999
Updated January 30, 2013