Stig Warren
   1912 - 1994

Curriculum vitæ
Uppdatering kommerBibliografi

Böcker
Livets höga visa - lyrik, Tidens förlag 1937
Pensionärer - lyrik, Bonniers 1971
Röd gubbe - lyrik, Ordfront 1974
Monoliten - lyrik, LTs förlag 1977
Brevduvan från dödsriket och andra berättelser - noveller, LTs förlag 1977
Monika - roman, LTs förlag 1978
Barnet i människoskogen - noveller, Inferi 1982
Joakim - lyrik, Eget förlag 1989

Vissa av böckerna finns tillgängliga i enstaka exemplar.
Kontakta om Du är intresserad!Tidningar, tidskrifter m.m.
Uppdatering kommerÖvrigt
Ferlin-priset 1974
Nyköpings kommuns kulturpris 1977
Psalmbokstävlingen i Finland 1980


Bibliotekshänvisningar
Uppgifter om var böckerna finns att låna kan t.ex. sökas i katalogerna vid
Kungl Biblioteket
Malmö Stadsbibliotek

    

        Den verkliga människan

        Du är den verkliga människan, du, som har funnit
        lidandets idioti och bojornas onödighet,
        du, som mot rymden ett nät av nyktra förhoppningar spunnit,
        fjärran ur eländet här utan att glömma det.

        Du är den verkliga människan, du, som förmåga
        äger att vara en själ utan att bli eremit,
        du, som kan gå i ett led och ändå vid sidan tåga,
        du, som kan stå där du ställts och ändå gå framåt en bit.

                              Ur Livets höga visa        Lite aska i en urna
        Det är inte du
        Du är någon vid min sida
        mera verklig nu

        Då var du en skugga, farsan
        av ett moln på flykt
        Oåtkomlig och om nära
        plötsligt undanryckt

        Nu när själv jag är en skugga
        av ett moln som flyr
        är vi två kamrater, farsan
        som på äventyr

                              Ur Monoliten

HomeProduced by Gunnar Warren, Malmö, Sweden.
Comments? Further information? Please send !
First edition January 13, 1998
Updated February 12, 2018